ตู้ทําน้ําเย็นสแตนเลส

ตู้ทําน้ําเย็นสแตนเลส ตู้ทําน้ําเย็น ตู้น้ําดื่ม ตู้น้ําเย็น(ระบบปิด) ตู้น้ําเย็น(ประเภทต่อท่อ) ตู้น้ําร้อน-เย็น(ประเภทต่อท่อ) ตู้น้ํา ร้อน- เย็น (ประเภทขวดคว่ำ)
ทุกชนิดที่ได้มาตรฐานและสะอาดปลอดภัยไร้เชื้อโรค สำหรับใช้ในองค์กรและหน่วยงานต่าง ประหยัดเนื้อที่ ทนทานใช้ได้นานและด้วยบริการดูแลและรับประกัน
ทำให้คุณมั่นใจได้เลยกับทีมงานและบุคคลากรที่ชำนาญงานมากกว่า 10 ปี