เครื่องบรรจุน้ำดื่ม ทำน้ำดื่ม ขวด ถัง ถ้วย ทุกชนิด

บริษัท ธัญญธร ซัพพลาย จำกัด จำหน่าย ติดตั้ง บริการ เครื่องบรรจุน้ำแบบขวด ขนาด 350 CC, 500 CC, 600 CC, 1 000 CC และ 1,500 CC น้ำแบบถัง 11 - 20 ลิตร น้ำแบบถ้วย 220 CC เครื่องบรรจุน้ำขวดแบบอัตโนมัติ(Rotary) ล้าง บรรจุ และปิดฝา ในตัวเดียว เริ่มต้นกำลังผลิต ตั้งแต่ 2,000 - 4,000 - 6,000 - 12,000 ขวดต่อชัวโมง แบบ Rotary เครื่องบรรจุน้ำถังใส และ ถังขาวขุ่น แบบอัตโนมัติและ กึ่งอัตโนมัติ เริ่มต้นกำลังผลิต ตั้งแต่ 100 - 500 ถังต่อชัวโมง แบบ Inline เครื่องบรรจุน้ำถ้วย แบบอัตโนมัติ และ กึ่งอัตโนมัติ เริ่มต้นกำลังผลิต ตั้งแต่ 500 - 700 - 1,000 - 1,500 - 2,000 ถ้วยต่อชัวโมง แบบ Rotary เครื่องแพ็คโหลและเครื่องอบฟิล์มหด แบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังรับสั่งผลิตเครื่องบรรจุ น้ำผลไม้ น้ำนม น้ำเต้าหู้ อาหารอื่นๆ ทุกชนิด


filling machine 883
เครื่องบรรจุน้ําดื่ม 3-8-3

เครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ รุ่น 8-8-3

เครื่องบรรจุน้ําดื่ม 3-8-3

เครื่องแพ็คโหลแบบกึ่งอัตโนมัติ และเครื่องอบฟิล์มหด

เครื่องบรรจุน้ําดื่ม 3-8-3

เครื่องบรรจุน้ำดื่มแบบอัตโนมัติรุ่น 14-12-5

เครื่องบรรจุน้ําดื่ม 3-8-3

เครื่องแพ็คโหลแบบอัตโนมัติ
เครื่องบรรจุน้ำดื่ม + เครื่องแพ็คโหลแบบอัตโนมัติ

เครื่องล้างบรรจุ SUPERBOX 883


เครื่องบรรจุน้ำถ้วยอัตโนมัติ แบบสายพาน

เครื่องบรรจุน้ําถ้วย ระบบอัตโนมัติ (Rotary) 1 หัวซีล 8 หลุม